Clubreglement

Algemeen:

 • Van elke fiets(t)er wordt geacht dat ze alle verkeersregels in acht nemen.


 • Een rood stopteken wordt nimmer genegeerd.


 • Bij clubritten geldt een verplichting tot het dragen van een helm en het dragen van het clubkledij.


 • Het gebruik van een goed onderhouden fiets is wenselijk. Controleer daarom met regelmaat de banden en de remmen.


 • Wij adviseren om een fietsbel te installeren en deze op gepaste wijze te gebruiken.


 • Van iedereen wordt verwacht de aanwijzingen van de wegkapitein op te volgen.


 • Iedereen waarschuwt elkaar (op gepaste wijze) in woord en gebaar voor tegemoet komend- en achteropkomend verkeer, voor obstakels en voor richting wijzingen.


 • Vermijd plotseling remmen en van lijn veranderen. Ga niet tussen de wielen van je voorgangers fietsen.


 • Hergroepeer na oversteken en klimmetjes, pas doorrijden als achter “compleet” is geroepen.


 • Na de bochten en ook nadat men op één lijn moet rijden, trager optrekken!


 • Bij materiaalpech wacht de hele groep tot het probleem is verholpen.


 • Je bent verplicht om aan te sluiten bij een wielerbond, bij voorkeur de "Vlaamse Wielrijdersbond".


 • Tijdens ritten en events van WTC Zeevogels De Haan kunnen beeldopnames gemaakt worden ter illustratie van clubactiviteiten.
  Dit beeldmateriaal kan eventueel gebruikt worden op de website, of op sociale media.
  Hebt u dit liever niet, gelieve dit dan expliciet aan te geven aan het bestuur.


 • Fietsen met een breder dan courant stuur (bijv MTB) rijden omwille van veiligheidsredenen achteraan mee.
  Electrische fietsen mogen meerijden, maar doen dit met respect voor de andere fietsers.


 • Het is de verantwoordelijkheid van elk lid om ervoor te zorgen dat zijn fiets conform de wegcode is.


 • De wegkapitein zorgt ervoor dat men elkaar helpt en er geen onoverzichtelijke en/of onveilige situatie op de weg ontstaat.

De betekenis van het fluitsignaal van de wegkapitein tijdens de rit: 

1 X fluiten: rechts houden op 1 lijn. Tegenligger voor (fietser, moto, auto) of auto achter die voorbijsteekt.

2 X fluiten: kopmannen trager rijden.

3 X fluiten: stoppen en je aan de kant van de weg stellen. (lekke band, mechanische pech, plas-en bevoorradingspauze).

Tekens bij fietsen in groepsverband: bij alle onderstaande onderdelen geldt: Groep geeft roep door naar achter.

 • Stoppen: kopman steekt linkerarm omhoog en roept "stop".


 • Weg vrij: kopman steekt linkerarm omhoog, wuift naar voren en roept "vrij".


 • Rechtdoor: kopman roept "rechtdoor".


 • Afslaan: kopman steekt arm naar links of rechts en roept "links" of "rechts".


 • Obstakel rechts / inhalen. kopman roept "voor".


 • Obstakel links / tegenligger. kopman roept "tegen".


 • Obstakel in / op wegdek: kopman roept naam obstakel en wijst ernaar.


 • Achter elkaar rijden: kopman / laatste man roept "ritsen".


 • Ingehaald worden: laatste man roept "achter".


 • Problemen: Betrokkene roept "lek"


Waar in groep (één tot 15 fietsers) fietsen
Een verplicht fietspad herken je aan
- het verkeersbord (hieronder)
- een onderbroken witte lijn als wegmarkering.

Op een fietspad mag je met zoveel personen naast elkaar fietsen als de breedte toelaat.

Andere weggebruikers mogen daarbij niet gehinderd worden.

Op de rijbaan mogen fietsers nooit met meer dan twee naast elkaar rijden. Kruisend verkeer moet daarbij steeds vlot door kunnen.

Buiten de bebouwde kom moeten fietsers bovendien achter elkaar gaan rijden als achter komend verkeer nadert.

LET OP: Fietsen mag ook niet naast elkaar op delen van de openbare weg die voorbehouden zijn voor bus, tram en/of taxi.

Meer dan 15 fietsers

Het fietspad nemen is aan te raden maar niet verplicht.

Fietsen mag maximum met twee naast elkaar rechts op de rijbaan.

Let op: niet meer dan de helft van de rijbaan innemen. Gemotoriseerd verkeer moet kunnen inhalen en kruisen).

Als er geen fietspad is, mag fietsen ook op parkeerzones of een gelijkgrondse berm mét voorrang voor de weggebruikers die er zich bevinden.

Oversteken…

 • Gebruik altijd een oversteekplaats als die er is (verplicht te gebruiken als die zich op minder dan 30 meter bevindt).


 • Een oversteekplaats (witte markeringen op de weg) voor fietsers geeft geen voorrang. Oversteken mag pas als de weg vrij is.


 • Een fietser die aan het oversteken is heeft wel voorrang. Een aankomend voertuig moet wachten tot de fietser de overkant heeft bereikt.


 • Een afstappende fietser heeft voorrang bij het te voet oversteken op een zebrapad. Bij fietsen op een zebrapad geldt die voorrang niet.


 • Let op: trams hebben voorrang, behalve als er verkeerslichten zijn.


 • Let op: een fietser moet voorrang geven aan een voetganger die oversteekt op het zebrapad.


MTB gedragscode:

 • Fiets alleen daar waar het is toegestaan.


 • Gebruik uitsluitend bestaande routes en paden.


 • Respecteer de natuur: plant en dier.


 • Fiets in kleine groepjes.


 • Waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk.


 • Benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets.


 • Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond.


 • Maak geen onnodig lawaai.


 • Respecteer het milieu: laat geen afval achter.


 • Bij pech niet stilstaan op de route.


 • Neem geen onnodig risico.

Nieuws

 • Resultaten tijdrit 2023

  Wens je de resultaten van de tijdrit te analyseren;
  het gebruikte rekenblad (in pdf bestandsformaat):

  https://www.wtc-dezeevogels.be/images/news/tijdrit_2023.pdf

   
 • Spinning

  Met de herfst- en wintermaanden in het vooruitzicht wil WTC Zeevogels De Haan leden en niet-leden opnieuw de kans bieden om te komen spinnen in sportcentrum 't Haneveld langs de Nieuwesteenweg in De Haan.

  Zowel op maandag- als op donderdagavond worden 2 sessies ingericht onder leiding van ervaren instructeurs.
  Kleedruimtes en douche zijn beschikbaar en inbegrepen in de prijs.

  Een spinningsessie (duurtijd: 1 uur) kost 8 euro. Leden van WTC Zeevogels De Haan krijgen vanuit de club een korting van 2 euro en betalen dus slechts 6 euro.

  Een beurtenkaart kopen hoeft niet. Reserveren om praktische redenen wel (er zijn slechts 12 fietsen beschikbaar). Nakijken of er nog plaats is, reserveren en betalen gebeurt uitsluitend online via onze website www.wtc-dezeevogels.be (menu -item SPINNING). Betalingen gebeuren niet langer via overschrijving.

  Op de website staat een instructievideo rond online reservatie / betaling en een pagina met veelgestelde vragen.

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

   
 • Laatste woensdagavondrit

  Door de snel invallende duisternis heeft het bestuur beslist om volgende week geen woensdagavondrit in te lassen.
  De woensdagrit gisteren (7/9) was de laatste van dit seizoen.

   

Login Form