Fietsreglement

Algemeen:

De betekenis van het fluitsignaal van de wegkapitein tijdens de rit: 

1 X fluiten: rechts houden op 1 lijn. Tegenligger voor (fietser, moto, auto) of auto achter die voorbijsteekt.

2 X fluiten: kopmannen trager rijden.

3 X fluiten: stoppen en je aan de kant van de weg stellen. (lekke band, mechanische pech, plas-en bevoorradingspauze).

Tekens bij fietsen in groepsverband: bij alle onderstaande onderdelen geldt: Groep geeft roep door naar achter.

Waar in groep (één tot 15 fietsers) fietsen
Een verplicht fietspad herken je aan
- het verkeersbord (hieronder)
- een onderbroken witte lijn als wegmarkering.

Op een fietspad mag je met zoveel personen naast elkaar fietsen als de breedte toelaat.

Andere weggebruikers mogen daarbij niet gehinderd worden.

Op de rijbaan mogen fietsers nooit met meer dan twee naast elkaar rijden. Kruisend verkeer moet daarbij steeds vlot door kunnen.

Buiten de bebouwde kom moeten fietsers bovendien achter elkaar gaan rijden als achter komend verkeer nadert.

LET OP: Fietsen mag ook niet naast elkaar op delen van de openbare weg die voorbehouden zijn voor bus, tram en/of taxi.

Meer dan 15 fietsers

Het fietspad nemen is aan te raden maar niet verplicht.

Fietsen mag maximum met twee naast elkaar rechts op de rijbaan.

Let op: niet meer dan de helft van de rijbaan innemen. Gemotoriseerd verkeer moet kunnen inhalen en kruisen).

Als er geen fietspad is, mag fietsen ook op parkeerzones of een gelijkgrondse berm mét voorrang voor de weggebruikers die er zich bevinden.

Oversteken…

MTB gedragscode: