Wielerclub WTC Zeevogels De Haan

Welkom op de website van WTC ZEEVOGELS DE HAAN VZW, een club van ruim 85 rijdende leden.
Neem daarbij de partners en kinderen en we vormen één grote familie van mannen, vrouwen en kinderen!

Wij zijn een wielertoeristen vereniging, opgericht in 1972. Elk jaar groeide de club in het aantal leden. Door de groei van het aantal leden zijn er drie groepen van wielertoeristen:

De woensdagavond de zaterdag- en zondagvoormiddag zijn de vaste momenten waarop er door de leden van WTC Zeevogels De Haan wordt gefietst in groepsverband.
Buiten deze vaste momenten zijn er een aantal leden die regelmatig met elkaar de weg opgaan buiten deze vaste momenten om. Ook zijn er leden die meedoen aan toertochten in binnen- en buitenland.

Onze wielerclub organiseert ritten die wij samen rijden aan een constant tempo met de koersfiets en dat in drie groepen of met de mountainbike.
Onze visie:

Samen Sterk. Samen uit, samen thuis.

Een actieve, kameraadschappelijke wielerclub waar veiligheid en samenhorigheid primeert en met respect voor elkaar, de natuur en het milieu.

Via deze website informeren wij leden én niet-leden over de werking van onze wielertoeristen vereniging:

- Ons programma: de ritten “onze routes”, evenementen zoal BBQ, ontbijt, eindejaar happening, …

- Het bestellen van clubkledij.

- Mededelingen naar aanleiding van de maandelijkse bestuursvergaderingen.

- Mededelingen naar aanleiding van de algemene vergadering in februari en oktober.

- Informatie over onze jaarlijkse Sylvester VTT;

En natuurlijk nog veel meer...

Wij streven er naar om de website steeds actueel te houden.

Tijdens de aanloop naar ons zomerseizoen en vooral in het zomerseizoen, voorzien wij geïnteresseerden via deze website van actuele informatie.
In het winterseizoen is deze website minder dynamisch. Vooral een harde kern mountainbikers is dan actief op de duinbossenroute of op een MTB toertocht.

 • Vanavond is het zo ver, we zijn er als bestuur klaar voor!

  Vanavond is het zo ver,  we zijn er als bestuur klaar voor! 

  Velen kijken ernaar uit om opnieuw met fietsvrienden samen op pad te gaan en het sociaal contact uit te breiden. Wij zijn dan ook verheugd om jullie (sorry aan de tweede verblijvers die nog even op hun honger moeten blijven zitten) te verwelkomen op de eerste woensdagavond rit van dit seizoen nl. op woensdagavond 20 mei om 18.45 op de markt van de Haan.

  We zijn wel nog niet terug naar het tijdperk van voor Covid-19. Hoe gaan we deze start in deze speciale omstandigheden praktisch aanvatten? Vooral de 1,5m regel is een moeilijke.

  We rekenen op het gezond verstand, de discipline om de maatregelen zo goed mogelijk op te volgen en de verantwoordelijkheidszin van al onze leden uit respect voor de fietscollega’s.

  · Hoe de heropstart van fietsen in groep van max. 20 leden organiseren met in acht name van de Corona Covid-19 regelgeving?

  • Mensen die symptomen (een loopneus hebben, niezen, hoesten of koorts maken, vermoeid zijn,…. ) hebben die wijzen in de richting van Covid-19 besmetting blijven in hun kot.
  • Op de start- en stopplaats: we begrijpen dat jullie tevreden zijn om elkaar terug te zien, maar houdt anderhalve meter afstand en doe geen high fives of handshakes.
  • De nodige handhygiëne (handen wassen) vóór en na het sporten.
  • Raak alleen je eigen materiaal aan; gebruik je eigen drinkbus, geen drinkbus uitlenen.
  • Inachtneming van social distancing: min. 1,5m afstand tussen de personen, zowel naast als achter elkaar.
  • Ook bij het inhalen en kruisen van andere fietsers, wandelaars en lopers moet je anderhalve meter afstand behouden.
  • Wees vanwege de regels omtrent social distancing extra hoffelijk en ga achter in plaats van naast je fietsmakkers rijden om andere weggebruikers voldoende ruimte te geven.
  • Handel volgens de etiquette: niet zomaar hoesten of niezen als je naast of voor je compagnon of andere mensen rijdt, maar doe dat in je ellenboog. Spuwen en snot wegblazen doe je uiteraard ook niet in het pad van je fietskameraad of anderen.
  • Een neus+mond bescherming is aanbevolen maar niet verplicht. We spreken luider, en ademen “zwaarder” tijdens de inspanning. Dit maakt dat de speekseldruppels verder verspreid worden. We rijden meer dan 15 min naast elkaar. Alles samen verhoogt dit de kans op besmetting.Volg de richtlijnen van de baankapiteins nauwgezet op. Zij zijn verantwoordelijk voor het naleven van de richtlijnen.

  Heel wat leden bleven tijdens de semi-lockdown hun conditie onderhouden. Dit zowel met lopen, fietsen met de koersfiets of met de mountainbike. Andere leden hebben om uiteenlopende redenen minder gesport. Dit maakt dat onze leden een uiteenlopende conditie hebben. Het is uitermate belangrijk om bij de herstart de voor jouw gepaste groep (A, B of C) te kiezen. Houdt hierbij rekening met dat je:

  1. niet te diep in je reserves moet graven tijdens de rit om je weerstand niet aan te tasten.
  2. je moeilijk uit de wind kunt positioneren door de 1,5m afstand houden.
  3. Indien bij de start meer dan 20 leden voor één groep kiezen zal worden gevraagd wie naar een andere groep wil overstappen. Dit is het voordeel van hetzelfde startuur: 8.30 op zaterdag en zondag.

  · Vanaf 15 leden per groep is het toegelaten om op de openbare weg te rijden. Dit maakt het respecteren van de 1,5m richtlijn iets eenvoudiger.

  We hebben 3 groepen, elk met hun welomschreven definitie.

  • A-groep: Richtgemiddelde 30+ km/u: Voor de geoefende fietser die wekelijks meefietst met de club en/of regelmatig een georganiseerde toertocht meepikt. Een fietser met ambitie maar die toch begaan is met zijn medefietser.
  • B-groep: Richtgemiddelde 27- 28 km/u met een max. van 30 km/u: Voor de regelmatige fietser die niet bang is van een fietsrit tot 80 à 90 km afstand op een zondagochtend. Het stevig doorfietsen in groep staat centraal, aan een constant tempo.
  • C-groep: Richtgemiddelde 23-24km/u met een max. van 26 km/u : De startgroep voor beginnende fietsers, en voor mensen die het wat rustiger aan wil doen, waar samen fietsen en samenzijn primeert op afstand en snelheid.

  Voor alle 3 de groepen:

  · Bij de start van de rit, traag vertrekken voor de eerste km’s zodat we gegroepeerd vertrekken buiten de bebouwde kom van De Haan.

  · Na de bochten en ook nadat men op één lijn moet rijden, traag optrekken!

  · “De baankapiteins zullen nauwgezet tijdens de ritten waken over de snelheid en veiligheid, maar ook over de harmonie binnen de groep. Samen uit, Samen Thuis! Het is aan ieder van de leden de aanbevelingen van de baankapiteins op te volgen! Respect t.o.v. de baankapiteins en de andere leden is hierbij cruciaal”

  o Als laatste man van de groep rijdt een baankapitein met een fluitje. We merken dat er leden zijn die graag helemaal achteraan rijden. Als die leden pech krijgen weet de baankapitein dit niet en kan hij ook niet ingrijpen om de groep te doen stoppen.

  o Eenmaal fluiten: gevaar, tegenligger voor of achter; op één rij fietsen.

  o Tweemaal fluiten: vertragen

  o Driemaal fluiten: stoppen, en je veilig aan de kant zetten.

  · Afspraakplaats op de markt: we spreken voor de rit af op de markt aan de zitbank.

  o Men dient zich aan bij François of een ander bestuurslid die de aanwezigheden noteert.

  o Gelieve tijdig aanwezig te zijn.

  · Na de rit direct naar huis. Het bijpraten na de tocht is voor later.

  De gps gegevens van de rit vind je onder ledeninfo!

  Tot vanavond of tot op een volgende rit.

  Het bestuur,

  Ives, Geert, François, Werner, Dominique en Billy